Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887) - pisarz, autor „Bajek i bajeczek” (1855).

„Pieśń Słowana - Baśń o Kraku”

1,20 zł -

„Nad smoczą jamą na górze gród się kamienny podnosi, tam Krak króluje spokojny, na cztery strony spoziera, cztery zwojował narody.”

Gilfierding A. F.

„Wolga”

1500 R -

„Dzielną sobie drużynę zgromadził, dzielną bardzo, waleczną drużynę: cnych junaków dwudziestu dziewięciu, a trzydziestym wśród nich był sam Wolga.”

Oppman Artur(Or-Ot) (1867-1931) - autor „Legend warszawskich” (1925), „Pana Twardowskiego” i innych.

„Wars i Sawa”


1,10 zł -

„Pewnego razu, po zapadnięciu zmroku, Wars zepchnął łódź na wodę, zarzucił sieci i cierpliwie czekał ukryty wśród wysokich trzcin. Nagle wzburzyły się wiślane fale i z rzecznych odmętów wynurzyła się... prześliczna dziewczyna. Młody rybak zamarł z zachwytu i zdumiony patrzył na przedziwne zjawisko. A było na co! Dziewczyna miała długie jasne włosy, wielkie szafirowe oczy i ... od połowy ciała rybi ogon, pokryty srebrzystą łuską.
Wars przetarł oczy i spojrzał raz jeszcze, nigdy bowiem nie widział kogoś takiego. Przypomniał sobie jednak opowieści ojca i zrozumiał - to była syrena!”

Niewiadomska Cecylia (1855-1925) - autorka podręczników i książek dla dzieci i młodzieży, nauczycielka, działaczka oświatowa. Brała udział w tajnym nauczaniu. W 1896-1897 wydała powieści dla młodzieży: „Odrodzona” oraz „Stracona”. Pisała powiastki dla małych dzieci, m.in. „”O czym Zosia nie wiedziała” (1897) czy „Słoneczny kwiatek” (1916). Od 1909 roku pisała i wydawała „Legendy, podania i obrazki historyczne”. Jest autorką adaptacji „Chaty wuja Toma” i „Podróży Gulliwera”, a także przekładu „Baśni” H.Ch. Andersena wydanych w 1948 roku.

„Podanie o Lechu”

40 k -

„Dawno już, bardzo dawno, może z tysiąc lat temu, trzech braci, Lech, Czech i Rus, rozeszło się w trzy strony świata, aby założyć sobie nowe państwa. Lech udał się na północ.”

„Podanie o Popielu”

5 zł -

„...ratował się ucieczką i z całą rodziną szukał schronienia w murowanej wieży, wznoszącej się pośród jeziora na wyspie. Lecz myszy popłynęły za nim, dopadły go na wieży i zagryzły.”

   

copyright by Wiesław Osuchowicz 2005

design by combinat.net